Группа товаров, каталог продукции категории - Пневмогидроаккумуляторы арх

Пневмогидроаккумуляторы АРХ призначені для накопичення та віддачі енергії робочої рідини за допомогою стиснення газу. Застосовуються в гідравлічних системах металорізальних верстатів і маніпуляторів, гірничо-шахтного устаткування, ковальсько-пресових, підйомно-транспортних, сільськогосподарських та інших машин для згладжування пульсації, роботи в насосно-акумуляторних станціях, тривалої витримки під тиском при відключеному джерелі живлення, гасіння гідроударів і компенсації витоків.